Inwido förvärvar A-gruppen

2007-06-26

Nordens ledande fönster- och dörrtillverkare Inwido har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i A-gruppen. A-gruppen omsatte 2006/07 160 Mkr och uppvisade ett rörelseresultat (EBITA) om 12 Mkr.
 
A-gruppen har sitt ursprung i ett bolag som bildades 1962 och har de senaste tio åren haft en tillväxttakt om cirka 30% med god lönsamhet. Bolaget är verksamt inom målning och bearbetning av aluminiumprofiler och är en av de största aktörerna i norra Europa inom området. Bolaget har tre produktionsanläggningar i Sverige och en i Polen. Cirka 90% av försäljningen går till Danmark och Sverige.
 
- A-gruppen har uppvisat en fantastisk utveckling de senaste åren och är för Inwido ett bra strategiskt förvärv inom ytbehandling av aluminium. Vi har märkt en ökad efterfrågan på underhållsfria produkter såsom aluminiumklädda fönster, kommenterar Inwidos VD Sven-Gunnar Schough dagens förvärv. 
 
Ratos, vars ägarandel i Inwido uppgår till 95%, tillskjuter inget kapital i samband med dagens förvärv.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Sven-Gunnar Schough, VD Inwido, 070-602 34 78
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef Ratos, 08-700 17 63