GS-Hydro säljer norsk fastighet

2007-06-04

Ratos dotterbolag GS-Hydro har träffat avtal om försäljning av sin fastighet i Lindeberg vid Kløfta mellan Oslo och Gardermoen i Norge. Köpare är Lillehammer Industripark. Köpeskillingen uppgår till 51,5 MNOK. Försäljningen innebär en reavinst för GS-Hydro om cirka 27 MNOK.
 
GS-Hydro, som är ett helägt dotterbolag till Ratos, är en ledande leverantör av icke-svetsade rörsystem. Produkterna används inom framförallt marin- och offshoreindustrin men även inom andra industriområden. Huvudkontoret ligger i Finland. Omsättningen uppgick 2006 till 985 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 86 Mkr.
 
Fastigheten i Lindeberg har en totalyta om cirka 17 600 kvm och innefattar lager och kontor. GS-Hydro kommer efter försäljningen att vara kvar i fastigheten som hyresgäster.
 
Försäljningen innebär en reavinst för GS-Hydro om cirka 27 MNOK och kommer att redovisas i halvårsrapporten 2007.
 
Ratos ägarandel i GS-Hydro uppgår till 100%. 
 
 
 
För ytterligare information:
Magdalena Aniansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-722 64 22
Thomas Rönnholm, VD GS-Hydro, +358 3 656 41