Delårsrapport januari - september 2007

2007-11-09

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS KL 10.00, tel nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås)

 

  •      Resultat före skatt 2 948 Mkr (1 683)
  •      Vinst per aktie före utspädning 15,15 kr (7,17)
  •      Fortsatt stark underliggande utveckling i innehaven
  •      Fem nya innehav i portföljen - AH Industries, Contex, EuroMaint, HÅG/RH/RBM och MCC
  •      Fastighetsförsäljning inom Arcus Gruppen - reavinst 745 Mkr
  •      Ratos-aktiens totalavkastning +23%
 
 
Stockholm den 9 november 2007
Ratos AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20