Delårsrapport jan - mars 2007

2007-05-09

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS KL 10.00, tel nr 08-505 201 14 (OBS! Riktnummer måste slås)
 
  •      Resultat före skatt 1 167 (549) Mkr
  •      Vinst per aktie 6,61 kr (2,47)
  •      Fortsatt stark utveckling i portföljbolagen
  •      Avyttring av Alimak Hek slutförd - exitvinst 727 Mkr
  •      RH/RBM och MCC nya innehav
  •      Ratos-aktiens totalavkastning +36%
  •      Fastighetsförsäljning inom Arcus Gruppen efter perioden - reavinst 651 MNOK
 
 
Stockholm den 9 maj 2007
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63