Delårsrapport jan - juni 2007

2007-08-21

 
VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS KL 10.00, tel nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås)
 
  •      Resultat före skatt 2 480 Mkr (1 048)
  •      Vinst per aktie 13,24 kr (4,57)
  •      Fem nya innehav i portföljen - AH Industries, Contex, EuroMaint, HÅG/RH/RBM och MCC
  •      Stark utveckling och hög transaktionsaktivitet i innehaven
  •      Hela innehavet i Bluegarden avyttrat
  •      Fastighetsförsäljning inom Arcus Gruppen - reavinst 731 Mkr
  •      Ratos-aktiens totalavkastning +41%
 
 
Stockholm den 21 augusti 2007
Ratos AB (publ)
 
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.