Bokslutskommuniké 2006 från Ratos 22 februari

2007-02-19

Den 22 februari publicerar Ratos sitt bokslut för 2006.
 
  • Rapporten beräknas offentliggöras kl 8.00
 
  • Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se
 
 
För frågor vänligen kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63