Bisnode till börsen

2007-10-12

FÅR EJ OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS I USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER I JAPAN
Detta pressmeddelande innehåller eller utgör inget erbjudande om att köpa några aktier i Bisnode. Aktierna i Bisnode har inte registreras enligt US Securities Act från 1993 ("US Securities Act") och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA utan att först registreras eller formellt undantas från reglerna om registreringskrav enligt US Securities Act. Erbjudande till allmänheten av aktierna i Bisnode återfinns i ett prospekt som kan erhållas från Bisnode eller säljande aktieägare och som kommer att innehålla detaljerad information gällande Bolaget och ledningen, såväl som finansiella rapporter. Bisnode och de säljande aktieägarna avser inte att registrera värdepapper eller genomföra ett erbjudande till allmänheten i USA.
 
 
Ratos dotterbolag Bisnode har idag meddelat att bolaget avser att genomföra en börsnotering. Ett prospekt är framtaget som beräknas att offentliggöras inom kort.
 
Bisnode och dess ägare har beslutat att börsintroducera bolaget. OMX Nordiska Börs bolagskommitté har behandlat bolagets ansökan om notering och ett prospektutkast är inlämnat till Finansinspektionen. Prospektet med detaljerad information om tidsplan och villkor beräknas offentliggöras inom kort.
 
Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70% och det koncernmässiga värdet per den 30 juni 2007 uppgick till 1 295 Mkr.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 070-379 79 79
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63
Lars Save, VD Bisnode, 08-558 059 00