Bisnode gör strategiskt förvärv i Holland

2007-06-01

Ratos dotterbolag Bisnode har tecknat avtal om förvärv av holländska WDM BV, som är en ledande leverantör av marknadsföringstjänster mot konsumenter i Nederländerna, Belgien och Frankrike.
 
- Förvärvet stärker Bisnodes ställning i Europa inom marknadsföringstjänster. WDM är en ledande aktör i Benelux-länderna och är en kvalitetsleverantör i Frankrike, en region i Europa där vi tidigare haft en svag närvaro inom konsumentmarknadsföring, säger Lars Save, VD och koncernchef i Bisnode.
 
WDM omsatte 2006 579 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) på 55 Mkr. Antalet anställda uppgår till cirka 400.
 
Tidigare under 2007 har Bisnode gjort ytterligare sju strategiska förvärv; svenska Agent25, svenska Membit, norska Inter Dialog, brittiska Creditscorer, finska Oy Analytic Direct Communication ADC, svenska Emric och österrikiska Wisur. Tillsammans omsatte de sju förvärvade bolagen 2006 185 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på cirka 19 Mkr.
 
Förvärvet av WDM villkoras av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
Ratos, vars ägarandel i Bisnode uppgår till 70%, har inte tillskjutit något kapital i samband med förvärven.
 
 
För ytterligare information:
Bo Jungner, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Lars Save, VD Bisnode,  0705-901 822