Atle Industri säljer Moving Hjulex

2007-07-06

Ratos intresseföretag Atle Industri har tecknat avtal om försäljning av sitt helägda dotterbolag Moving Hjulex till Addtech Transmission, ett affärsområde inom Addtech AB.
 
 
Moving Hjulex verksamhet omfattar försäljning av hjul och länkhjul samt odrivna rullbanor till OEM-kunder och distributörer i huvudsakligen Norden. Omsättningen beräknas 2007 uppgå till 45 Mkr.
 
Bolaget ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda (50/50) Atle Industri som har till uppgift att utveckla ägda bolag och därefter vid lämpligt tillfälle finna nya ägare till desamma. För Ratos del resulterar försäljningen i en vinst om 8 Mkr.
 
-  Moving Hjulex har haft en positiv utveckling och jag är övertygad om att denna utveckling kommer att fortsätta tillsammans med Addtech som nu genom förvärvet av Moving Hjulex kompletterar sin existerande verksamhet på ett bra sätt, kommenterar Hans Åke Norås, VD för Atle Industri, dagens affär.
 
Efter försäljningen består Atle Industri av de två helägda dotterbolagen Moving (materialhanterings­system) och Nordhydraulic (hydraulventiler).
 
 
För ytterligare information:
Hans Åke Norås, VD Atle Industri, 0703-280 280
Thomas Mossberg, vVD Ratos, 070-728 33 88
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43