Arcus Gruppen säljer fastighet

2007-04-25

Ratos dotterbolag Arcus Gruppen har träffat avtal om försäljning av fastigheten i Hasle i centrala Oslo. Köpare är Höegh Eiendom tillsammans med Bunde Eiendom och köpeskillingen uppgår till 983 MNOK. Försäljningen innebär en reavinst för Arcus Gruppen om cirka 651 MNOK.
 
Arcus Gruppen, som är ett dotterbolag till Ratos, är Norges ledande vin- och spritleverantör. Bland gruppens mer kända varumärken finns Løiten, Linie Aquavit, Braastad Cognac och Vikingfjord Vodka. Omsättningen uppgick 2006 till 965 MNOK och rörelseresultatet till 83 MNOK.
 
Fastigheten i Hasle har en totalyta om cirka 92 000 kvm och innefattar Arcus Gruppens produktions- och distributionsanläggning för vin- och spritprodukter. Försäljningen innebär att Arcus Gruppen kommer att flytta sin produktionsanläggning till en annan fastighet i Oslo-området inom uppskatt­ningsvis ett par år. Under övergångperioden kommer Arcus Gruppen därför att vara kvar i fastig­heten i Hasle.
 
-  Försäljningen är en mycket bra affär för Arcus Gruppen och betyder att vi får möjlighet att flytta in i en mer effektiv och för oss bättre anpassad produktionsanläggning här i Oslo-området, kommenterar VD Jan Tore Føsund försäljningen av fastigheten i Hasle.
 
Försäljningen innebär en reavinst för Arcus Gruppen om cirka 651 MNOK och kommer att redovisas i halvårsrapporten 2007.
 
Ratos ägarandel i Arcus Gruppen uppgår till 83%.  
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef Ratos, 08-700 17 63
Jan Tore Føsund, VD Arcus Gruppen, +47 22 97 55 00