Inwido förvärvar DeCasa Interiör från Haendig

2007-09-18

I en affär mellan två av Ratos dotterbolag har Inwido förvärvat Haendigs dotterbolag DeCasa Interiör. Köpeskillingen uppgår till 250 Mkr (Enterprise Value). Försäljningen innebär en reavinst för Haendig om ca 180 Mkr, men påverkar Ratos resultat endast marginellt.
 
DeCasa Interiör, ett dotterbolag inom Haendig-koncernen, består av bolagen Lundbergs Produkter, som utvecklar och säljer inredningsprodukter för dörrar, väggar, fönster och tak, och Duri, som säljer produkter för golv och väggar. Försäljningen av DeCasa är det sista ledet i ren­odlingen av Haendig. Efter försäljningen består Haendig av badrumsföretaget Hafa Bathroom Group med varumärkena Hafa och Westerbergs.
 
- DeCasa Interiör blir en viktig plattform i Inwidos satsning på tillbehör till fönster och dörrar. Samtidigt tar Haendig det sista steget i sin renodling, vilket innebär att denna lösning gynnar båda bolagen, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson dagens affär.
 
Ratos ägarandel är i Haendig 100% och i Inwido 95%. Dagens affär innebär att 5% av Haendigs redovisade reavinst om ca 180 Mkr kommer att påverka Ratos koncernmässiga resultat för tredje kvartalet 2007.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63