Anticimex förvärvar finskt besiktningsföretag

2007-09-13

Ratos dotterbolag Anticimex har tecknat avtal om förvärv av Finlands ledande besiktningsföretag Raksystems. Förvärvet genomförs av Anticimex finska dotterbolag som därmed kompletterar sin verksamhet med fastighets-besiktningar.
 
- Besiktningar av fastigheter är ett snabbt växande område inom Anticimex, säger VD Peter Carrick. Raksystems kompletterar inte enbart vår finska verksamhet, som hittills varit inriktad på skadedjursbekämpning och avfuktning, utan tillför även hela koncernen ett fördjupat kunnande kring besiktning av större fastigheter.
 
Raksystems omsatte 2006 8,9 MEUR med ett rörelseresultat (EBITA) på ca 1,0 MEUR. Antalet anställda uppgår till ca 90. Tillväxten har de senaste åren varit god och bolaget har en ledande position på den finska besiktningsmarknaden. Bolaget kommer att integreras med Anticimex redan existerande finska verksamhet.
 
Raksystems har i affären värderats till ett skuldfritt värde (Enterprise Value) om 8,4 MEUR och förvärvet finansieras med lån och Anticimex egna medel. Ledningen i Raksystems kommer att äga 35% av aktierna i det nya bolaget.
 
Ratos, vars ägarandel i Anticimex uppgår till 85%, tillskjuter inte något kapital i samband med förvärvet.
 
 
För ytterligare information:
Bo Jungner, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Peter Carrick, VD Anticimex, 08-571 633 00