Sista dag för handel före split och inlösen i Ratos

2006-04-19

Årsstämman den 4 april beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utskiftning av 19 kr per aktie genom en obligatorisk inlösen kombinerad med en split 3:1.
Idag, onsdag den 19 april, är sista handelsdagen för Ratos-aktien före split.
 
Från och med torsdag den 20 april handlas de nya uppdelade aktierna och inlösenaktierna på Stockholmsbörsen. Noteringsposten ökar samtidigt från 100 till 200 aktier. Handeln i inlösenaktier kommer att pågå till och med den 12 maj.
 
För de aktieägare som inte säljer sina inlösenaktier kommer inlösenlikviden om 19 kr per inlösen­aktie automatiskt att utbetalas omkring den 22 maj.
 
En informationsbroschyr som beskriver inlösen och split har distribuerats till hos VPC direktregistrerade aktieägare.
 
Informationsbroschyren och en engelsk översättning av denna finns på Ratos hemsida, www.ratos.se.
 
Ratos kommer hos Skatteverket att ansöka om allmänna råd avseende anpassning av omkostnads­belopp (anskaffningsvärde) med anledning av split och inlösen. Så snart sådana råd utfärdats kommer de att publiceras på Ratos hemsida, www.ratos.se.
 
 
För ytterligare information:
Anna-Karin Celsing, Informationschef, 070-399 62 39