Ratos säljer Alimak Hek - exitvinst 735 Mkr

2006-12-14

Alimak Heks ägare har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i bolaget till det europeiska private equity-bolaget Triton för 2 191 Mkr. För Ratos innebär affären i Alimak Hek en exitvinst om ca 735 Mkr. Den genomsnittliga årliga avkastningen på Ratos investering (IRR) uppgår till 30%.
 
Ratos och 3i har ägt Alimak Hek sedan det gemensamma förvärvet 2001 då Ratos investerade 227 Mkr. Under de senaste fem åren har Alimak Heks verksamhet utvecklats mycket positivt. Bola­gets omsättning har ökat från 1 166 Mkr 2001 till prognostiserat proforma drygt 1 600 Mkr 2006. Samtidigt har rörelseresultatet (EBITA) vänt från en förlust om -3 Mkr 2001 till ett beräknat pro­formaresultat om drygt 240 Mkr i år.
 
Under Ratos innehavstid har bolaget genomfört omfattande interna åtgärder för kostnadskontroll i kombination med ett effektivt försäljningsarbete och väl genomförda förvärv. De senaste årens kraftiga tillväxt har fått stort genomslag i Alimak Heks resultat då intäkterna ökat kraftigt utan att bolagets fasta kostnader ökat i motsvarande utsträckning.
 
- De senaste årens omfattande interna arbete samt den fokuserade tillväxtstrategin har lagt grunden för Alimak Heks goda resultat, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson dagens affär. Bolagets ledning och anställda har även skapat förutsättningar för en fortsatt god utveckling av verk­samheten.
 
Alimak Hek, som är världsledande inom utveckling, tillverkning, uthyrning och försäljning av kugg­stångsdriven utrustning för vertikala transporter, har knappt 900 anställda världen över. Bolagets hissar och plattformar säljs till kunder främst inom bygg-, offshore- och allmän industri.
 
Försäljningen av Alimak Hek är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande. Slutligt genomförande beräknas ske under första kvartalet 2007. Ratos exitvinst är beräknad på det bokförda värdet i Alimak Hek per den 30 september. Den slutgiltiga exitvinsten kommer att påverkas av Ratos resultatandel från Alimak Hek under tiden fram till affärens slutgiltiga genomförande.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Petter Arvidson, VD Alimak Hek, 070-590 59 31
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39