Ratos ny huvudägare i Jøtul

2006-06-14

  • Ratos förvärvar 62,5% av den norska braskamintillverkaren Jøtul
  • Ratos investering uppgår till ca 235 MNOK
  • Tidigare huvudägaren, Accent Equity, kvarstår som ägare till 22,5%
  • Jøtul, som är en av Skandinaviens ledande tillverkare av braskaminer, om­sätter ca 775 MNOK och    gjorde 2005 ett pro forma resultat före avskriv­ningar (EBITDA) på 90 MNOK
 
Jøtul, som grundades 1853, har under de senaste 10 åren uppvisat en stark tillväxt och ökat sin försäljning med i genomsnitt 10% per år. Bolagets produkter säljs globalt, främst genom special­butiker men även i vissa marknader genom Gör-Det-Själv-handeln. Jøtuls marknadsandel i Skandinavien uppgår till ca 25% medan den globala marknadsandelen är knappt 10%. Produktions­anläggningar finns idag i Norge, Danmark, USA och Frankrike. Totalt har bolaget 740 anställda i 6 länder.
 
I början av 2006 genomförde bolaget ett förvärv av den danska braskamintillverkaren Krog Iversen. Genom förvärvet kompletteras Jøtuls sortiment med en modernt designad produktlinje med varu­märket Scan samt med skorstenar. Jøtul lanserar nu ett antal nya egna produkter med modern design. Målet är att bolaget under de kommande åren skall växa ytterligare i Norden men även i övriga Europa och i USA. 
 
Jøtuls VD, Erik Moe, kommer att, tillsammans med övriga medlemmar av företagsledningen, investera i Jøtul tillsammans med Ratos och Accent Equity-fonden.
 
- Vi ser mycket positivt på Jøtuls framtida tillväxtmöjligheter, säger Ratos VD Arne Karlsson. Det starka intresset för heminredning och de stigande kostnaderna för uppvärmning påverkar bolaget positivt. Med det betydligt förstärkta produktsortimentet, genom förvärvet av Krog Iversen och egna nylanserade produkter, bedömer vi bolagets möjligheter att ta sig in på nya marknads­segment som goda.
 
- Under de senaste åren har vi arbetat med att identifiera var vi ytterligare kan öka nyttan för våra kunder, säger Jøtuls VD Erik Moe. Nu ser vi fram emot att arbeta in Krog Iversens högkvalitativa produkter i vårt gemensamma sortiment och lansera de nya produkterna samtidigt som vi analyserar ytterligare möjligheter till tillväxt tillsammans med våra nya ägare.
 
- Vi är mycket nöjda att få fortsätta utveckla Jøtul tillsammans med en kunnig och finansiellt stark partner som Ratos, säger Jan Ohlsson, VD i Accent Equity Partners och nuvarande styrelse­ordförande i Jøtul. Under vår tid som huvudägare, har bolaget tagit ett antal steg till att bli en ledande aktör inom sin nisch. Ratos inträde som ägare säkerställer ytterliggare bolagets möjlig­heter till att leda en konsolidering av marknaden.
 
 
Överlåtelsen är villkorad av berörda myndigheters godkännande.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Erik Moe, VD Jøtul, +47-906 92 419
Jan Ohlsson, VD Accent Equity Partners, 08-545 073 00