Ratos ingår avsikts-förklaring om förvärv av Perlos Healthcare

2006-07-17

 
  • Ratos ingår avsiktsförklaring med Perlos om att förvärva ca 78% av Perlos medicinteknikdivision, Perlos Healthcare
  • Ratos investering kommer som högst att uppgå till 280 Mkr i eget kapital
  • Perlos avser att kvarstå som ägare till 20% av Perlos Healthcare
  • Perlos Healthcare, som omsatte 53 MEUR 2005 (44 MEUR 2004), har ca 500 anställda i Finland och England
  • Genom denna investering tar Ratos ytterligare ett steg in på den finska marknaden
 
Ratos och Perlos har idag ingått en avsiktsförklaring att bilda ett nytt holdingbolag till Perlos medicintekniska division Perlos Healthcare. Ratos kommer att äga ca 78% av det nya bolaget, Perlos ca 20% och Perlos Healthcares ledning ca 2%. I avsiktsförklaringen beräknas det skuldfria värdet (Enterprise Value) av hela det nybildade bolaget uppgå till EUR 67m. Slutligt avtal om förvärv väntas tecknas inom kort. 
 
Perlos Healthcare utvecklar och tillverkar hjälpmedel för dosering och administrering av läkemedel, preventivmedel, hjälpmedel för blodprovstagning samt hjälpmedel för sjukvårdspersonal inom en rad olika områden. Inom egenvårdsområdet erbjuds lösningar för syn- och tandvård samt doseringsförpackningar. Perlos Healthcare erbjuder sina kunder komplett service från design och utveckling av doserings- och förpackningslösningar fram till löpande kontraktstillverkning.
 
Perlos kärnverksamhet är elektromekanisk modultillverkning till telekom- och elektronikindustrin. Då Healthcare-divisionens verksamhet växt i omfattning har Perlos fattat beslut att skaffa en investeringspartner i Perlos Healthcare.
 
- Vi är mycket nöjda med att ingå detta samarbete med Ratos som har en lång tradition som ägare till många kända nordiska företag, säger Isto Hantila, VD Perlos. Härigenom kommer Perlos Healthcare att erbjudas bästa möjliga utveckling samtidigt som vi nu kan investera vidare i vår kärnverksamhet.
 
Perlos Healthcares försäljning har under de senaste åren ökat med mer än 10 procent årligen. 2005 uppgick resultatet före avskrivningar (EBITDA) till 8 MEUR (3,7 MEUR). Perlos Healthcares marknadsandel beräknas uppgå till drygt en och en halv procent på en mycket fragmenterad marknad. I det nybildade bolaget kommer Perlos Healthcares produktionsanläggningar i Kontiolahti och Sunderland att ingå.
 
Perlos Healthcares ledning med Jouni Pohjonen som VD kommer att kvarstå och investerar samtidigt i Perlos Healthcare tillsammans med Ratos och Perlos.
 
- Vi ser mycket positivt på Perlos Healthcares framtida tillväxtmöjligheter, säger Ratos VD Arne Karlsson. Branschens goda tillväxt och lönsamhet, i kombination med dess fragmenterade struktur, erbjuder många intressanta möjligheter. Vi är också mycket tillfreds med det samarbete vi idag inleder med Perlos.
 
 
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 070-379 79 79
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Isto Hantila, VD Perlos, +358 925007200 (fram till kl 09.30)