Ratos dotterbolag GS-Hydro förvärvar norska Seth Service AS

2006-06-07

Rörsystemsbolaget GS-Hydro har under senare år växt kraftigt i Europa, Nordamerika och Asien. 2005 uppgick omsättningen till 69 MEUR och rörelseresultatet (EBITA) till 4 MEUR.
Förvärvet av Seth Service, som omsätter ca 11 MNOK, förstärker GS-Hydros position på den norska marknaden. Förvärvet innebär även att man tar ytterligare ett steg mot målet att bli en komplett leverantör av rör- och slangsystem. Köpeskillingen för Seth Services uppgår till ca 10 MNOK och finansieras i sin helhet av GS-Hydro.
 
 
- Förvärvet ligger helt i linje med vår strategiska tillväxtplan, säger GS-Hydros Norgechef Bjørn Morten Olesen. Vi kan nu tidigarelägga lanseringen av vårt nya sortiment av industriella slangar samtidigt som vi stärker vår närvaro i Norge. Förvärvet bygger på en tydlig industriell logik som förutom att det breddar vårt sortiment ytterligare förbättrar servicen till våra kunder.
 
 
GS-Hydro, som är ett helägt dotterbolag till Ratos, är en världsledande leverantör av icke-svetsade rörsystem. Produkterna används främst inom, marin- och offshoreindustrin men även inom massa- och pappersindustrin, metall- och gruvdrift samt inom bil-, flyg- och försvarsindustrin. Koncernens huvudkontor ligger i Finland. Efter förvärvet av Sets Services har koncernen ca 320 anställda.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Bjørn Morten Olesen, VD GS-Hydro Norge AS, +47 63 86 66 40