Ratos årsredovisning 2005 offentlig

2006-03-15

Ratos årsredovisning för 2005 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i webbaserad form och pdf-format. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare som har begärt att få denna information.
 
Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 12.
 
Årsstämman hålls tisdagen den 4 april 2006 kl.17.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds
väg 3, Stockholm. För mer information om årsstämman hänvisas till www.ratos.se.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef Ratos, 08-700 17 63