Overseas Telecom säljer sin andel i MTN Uganda

2006-07-06

Overseas Telecom AB, som till ca 9% ägs av Ratos, har sålt sin andel om 32% i telekomoperatören MTN Uganda till MTN International (Mauritius) Ltd, ett helägt dotterbolag till MTN Group Ltd Sydafrika. Köpeskillingen uppgår till ca 1 200 Mkr.
 
Försäljningen, som är ett led i bolagets strategi att successivt realisera tidigare genomförda invest­eringar, väntas innebära en reavinst om drygt 900 Mkr.
 
Ratos äger knappt 9% (drygt 19% av rösterna) i Overseas Telecom och har ett bokfört värde på innehavet som den 31 mars uppgick till 27 Mkr. Efter avyttringen av MTN Uganda äger Overseas Telecom 55% i telekomoperatören Suntel i Sri Lanka.
 
 

För mer information:
Thomas Mossberg, vVD Ratos, 070-728 33 88
Anders Ekman, VD Overseas Telecom, 08-456 16 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39