Ny VD i GS-Hydro

2006-07-06

Thomas Rönnholm har utsetts till ny VD i GS-Hydro Oy och Koncernchef GS-Hydro Gruppen med tillträde den 1 augusti 2006.
 
Thomas Rönnholm är 52 år och kommer från Finland.
 
Thomas har under de senaste 18 åren varit verksam i Kone Corporation, en global leverantör av hissar med en omsättning på 3 miljarder EUR. Thomas har haft flera olika positioner inom Kone. Han har varit vVD inom verksamheten i USA, VD inom dotterbolagen i Danmark och Kanada och Chef för Finland och Östeuropa. Thomas har också varit ansvarig för affärsutveckling och global marknads­föring inom huvudkontoret.
 
- Thomas Rönnholm har en lång och bred internationell erfarenhet från ett globalt tillverknings­företag. Han har varit ansvarig både för lokala dotterbolag och för koncerngemensamma verk­samheter. Thomas har därigenom en bred erfarenhet som gör att han har mycket att bidra till utvecklingen inom GS-Hydro Gruppen, säger Anders Lindblad, Styrelseordförande i GS-Hydro Gruppen.
 
 
Anders Lindblad, Styrelseordförande GS-Hydro Gruppen, 070-551 87 72
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-520 40 25
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39