Lindab förvärvar brittiskt ventilationsbolag

2006-09-01

Lindab har idag ingått avtal om att förvärva CCL Veloduct Ltd, en brittisk tillverkare och distributör av ventilationskanaler och -system.
 
Lindab planerar att slå samman CCL Veloducts med Lindab Ventilations engelska verksamhet för att skapa en stark leverantör av produkter och tillbehör för runda ventilations­kanaler, andra ventila­tionskomponenter och inomhusklimat.
 
Affären innebär att Storbritannien blir en av Lindab Ventilations viktigaste marknader. Ambitionen är att förstärka kunderbjudandet genom ett bredare sortiment och ett utvidgat servicenätverk. Sammanslagningen av de två verksamheterna förväntas innebära betydande synergieffekter. Priset för CCL Veloduct (skuldfritt värde) är avtalat till 365 Mkr.
 
CCL Veloduct har 265 anställda och en omsättning som under tolvmånadersperioden till och med juni 2006 uppgick till ca 520 Mkr. Rörelseresultatet (EBITA), pro forma, uppgick under samma period till 43 Mkr.
 
-    Detta förvärv är ytterligare ett steg i Lindabs strategi att öka tillväxten för runda ventilations­kanaler utanför Norden, säger Lindabs VD Kjell Åkesson. Lindab är marknadsledande i övriga Västeuropa och Norden och kommer nu att nå den positionen även på den viktiga brittiska marknaden.
 
Lindabs omsättning uppgick 2005 till 6 214 Mkr, där affärsområdet Ventilation stod för 3 241 Mkr. Ratos förvärvade Lindab 2001 och äger idag 48% av företaget. Andra aktieägare är Skandia Liv, Sjätte AP-fonden samt delar av Lindabs styrelse och ledning. Förvärvet av CCL Veloduct kräver inget kapitaltillskott från ägarna.
 
Förvärvet, som bland annat är villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter, beräknas slutföras under oktober månad.
 
För ytterligare information:
Kjell Åkesson, VD Lindab, 0706-785 007
Stig Karlsson, Senior Investment Manager Ratos, 070-641 13 45
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39