Lindab förbereder börsnotering

2006-11-07

Ratos intressebolag Lindab har idag meddelat att bolaget inlett förberedelserna för en börsintroduktion. Samtidigt offentliggjorde Lindab sin delårsrapport för årets första nio månader. Lindabs omsättning uppgick till 5 457 Mkr, en ökning med 25% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 Mkr.
 
Lindab och dess ägare har beslutat att förbereda en börsintroduktion av bolaget. Prospekt­utkast är inlämnat till Finansinspektionen. Stockholmsbörsens bolagskommitté har behandlat bolagets ansökan om notering. Börsintroduktionen beräknas ske före årets slut. Närmare information om tidsplan och villkor kommer att kommuniceras senare.
 
 
För ytterligare information om Lindabs resultat hänvisas till Lindabs hemsida http://www.lindab.com/SEdefault.htm.
 
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Kjell Åkesson, VD Lindab, 0431-850 00