Ledningsförändring i Superfos

2006-01-19

Styrelsen i Ratos intressebolag Superfos har kommit överens med Kim Andersen att han avgår från posten som VD och koncernchef.
Fram till dess en ny VD har tillsatts kommer styrelseledamoten Torben Bjerre-Madsen att agera som tf VD samtidigt som han upprätthåller sin plats i styrelsen.
 
- Kim Andersen har gjort en betydande insats i Superfos-koncernen, säger styrelsens ordförande Waldemar Schmidt. Efter att först ha ansvarat för division Central i Tyskland blev han 2001 VD för hela Superfos. Under Kim Andersens ledning har Superfos bland annat förvärvat Jotipac och i samband med detta förvärv genomfört väsentliga rationaliseringar av produktionsstrukturen. Betydande kostnadsbesparingar har därmed utvunnits. Nu senast ledde Kim Andersen försäljningen av division Pharma.
 
Det är styrelsens uppfattning att den framtida fokuseringen på tillväxt som bedöms som nödvändig bäst leds av en ny verkställande direktör.
 
Ratos äger 33 % av Superfos, Industri Kapital 1997-fonden 66 % och ledningen resterande 1 %.  
 
För ytterligare kommentarer
Waldemar Schmidt, styrelseordförande Superfos,  0045 2124 3305
Thomas Mossberg, vVD och Senior Investment Manager, Ratos, 08-700 17 45