Ledningsförändring i Arcus

2006-04-20

Peter Wesenberg avgår från posten som VD och koncernchef i Ratos norska dotterbolag sprit- och vinleverantören Arcus.
- Peter Wesenberg har lett Arcus-Gruppen sedan 2002. Tillsammans med styrelsen har han lotsat koncernen genom två ägarbyten, utvecklat en nordisk strategi med väsentligt ökade exportintäkter som resultat och stärkt koncernens varumärken, säger styrelsens ordförande Kaare Frydenberg. När denna fas i koncernens utveckling nu är genomförd är det ett naturligt tillfälle att låta en ny ledare ta vid.
 
Fram till dess en ny VD och koncernchef har tillsatts kommer styrelsens ordförande Kaare Frydenberg fungera som arbetande styrelseordförande och produktionsdirektör Jan Oluf Skarpnes som tillförordnad VD och koncernchef.
 
Styrelsen har redan inlett rekrytering av Peter Wesenbergs efterträdare.
 
Ratos förvärvade 83% i sprit- och vinleverantören Arcus under 2005. Bolaget ägs tillsammans med Hoff (de norska potatisproducenterna) och Arcus styrelse och ledning. Koncernen har 600 anställda och omsatte 1,2 miljarder NOK 2005.
 
 
För ytterligare information:
Kaare Frydenberg, Styrelseordförande Arcus, +47 95 89 21 85
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-520 40 25