Inwido växer i Finland

2006-06-16

Ratos dotterbolag Inwido förvärvar finska Eskopuu. Efter förvärvet uppgår Inwidos omsättning i Finland till drygt 500 Mkr.
 
Inwido är Nordens ledande fönster- och dörrtillverkare med starka marknadspositioner i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Omsättningen 2005 uppgick till 2 197 Mkr (1 235) och rörelseresul­tatet (EBITA) till 282 Mkr (135).
 
Förvärvet av Eskopuu innebär att Inwido ytterligare förstärker sin position i Finland där man 2005 etablerade sig genom förvärvet av Pihlavan Ikkuna. Inwidos andel av den finska fönstermarknaden beräknas genom dagens affär öka till drygt 20%.
 
Eskopuu omsatte 2005/06 ca 17 MEUR och gjorde ett rörelseresultat (EBITA) om 1,3 MEUR. Inwido Finland kommer efter förvärvet av Eskopuu ha ca 330 anställda och produktion på två orter - Kannus och Ruovesi - i två fönsterfabriker och två dörrfabriker.
 
-    Eskopuu är en stor leverantör till den finska objektsmarknaden, säger Ratos Senior Investment Manager Leif Johansson. För framförallt Inwido Finland tillför Eskopuu en kanal till nyproduktions­segmentet där vi inte funnits representerade tidigare.
 
Ratos ägarandel i Inwido uppgår till 95%. Ratos tillskjuter inget kapital i samband med dagens förvärv.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-520 40 25
Sven-Gunnar Schough, VD Inwido, 070-602 34 78
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39