Inwido in i Polen

2006-07-14

Ratos dotterbolag Inwido förvärvar en av Polens största fönster- och dörr­tillverkare, Sokolka. Förvärvet skapar en plattform för ökade export­satsningar och etablerar Inwido på den växande polska marknaden.
 
Inwido är Nordens ledande fönster- och dörrtillverkare med starka marknadspositioner i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Omsättningen 2005 uppgick till 2 197 Mkr (1 235) och rörelseresul­tatet (EBITA) till 282 Mkr (135).
 
Genom förvärvet av Sokolka tar koncernen ett första steg in på den polska fönster- och dörrmark­naden. Sokolka, som omsätter knappt 200 Mkr och har 540 anställda, är en av Polens ledande tillverkare av träfönster. Utöver denna produktion framställer Sokolka även aluminium- och PVC-fönster, ytter- och innerdörrar. Export utgör 20% av bolagets försäljning där England är den största exportmarknaden.
 
Under de senaste åren har bolaget haft en svag lönsamhet - något Sokolkas ledning skall förbättra i samarbete med Inwido.
 
-    Genom förvärvet av Sokolka tillförs Inwido viktig produktionskapacitet för koncernens fortsatta satsning på export till den brittiska marknaden. Samtidigt sker en viktig etablering på den polska marknaden där Sokolka utgör ett av de ledande varumärkena, säger Ratos Senior Investment Manager Leif Johansson.
 
Ratos ägarandel i Inwido uppgår till 95%. Ratos tillskjuter inget kapital i samband med dagens förvärv.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-520 40 25
Sven-Gunnar Schough, VD Inwido, 070-602 34 78
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39