Inwido gör ytterligare förvärv

2006-03-23

Ratos intressebolag Inwido har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i dörrföretagen SnickarPer och Moddörr.
Inwido är Nordens ledande fönster- och dörrtillverkare efter ett flertal tilläggsförvärv av bolag med starka marknadspositioner i Danmark, Norge och Finland under 2005. Omsättningen 2005 uppgick till 2 197 Mkr (1 235) och rörelseresultatet (EBITA) till 282 Mkr (135).
 
Förvärven av SnickarPer och Moddörr innebär att Inwido ytterligare förstärker sin position på dörrmarknaden. De båda förvärvade bolagens sammanlagda omsättning under 2005 var 107 Mkr. Efter förvärven omsätter Inwido på årsbasis cirka 600 Mkr inom dörrsegmentet.
 
- SnickarPer är ett företag med lång hantverkstradition och ett mycket känt och väletablerat varumärke inom ytterdörrar som förstärker Inwidos dörrerbjudande till byggmaterialhandel och hustillverkare. Genom förvärven stärker Inwidos ytterligare sin position på den nordiska dörrmarknaden, säger Ratos Senior Investment Manager Leif Johansson.
 
 
Ratos ägarandel i Inwido uppgår till 95%. Ratos tillskjuter inget kapital i samband med dagens förvärv.
 
 
För ytterligare information:
Sven-Gunnar Schough, VD Inwido 070-602 34 78
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00