Inwido genomför norska förvärv

2006-12-18

Nordens ledande dörr- och fönstertillverkare, Inwido, förvärvar de norska fönsterproducenterna Lyssand Treindustrier och Frekhaug Vinduet. Förvärven ger Inwido tillgång till inhemsk produktionskapacitet i Norge och en god marknadsposition.
 
- Genom förvärven av Lyssand och Frekhaug ges Inwido den produktionsplattform och marknadsposition som vi bedömer som nödvändig för vår framtida satsning på den norska marknaden, säger Inwidos VD Sven-Gunnar Schough.
 
Lyssand Treindustrier och Frekhaug Vinduet omsätter tillsammans ca 260 MNOK, opererar med en för den norska marknaden hög och stabil rörelsemarginal och har 230 anställda. Inwidos norska aktiviteter inkluderar sedan tidigare Diplomat och den sammanlagda omsättningen uppgår på årsbasis till ca 600 Mkr. Därmed är grunden lagd för en seriös och expansiv utveckling inom segmentet dörrar och fönster till den heta norska byggmarknaden.
 
Ratos, vars ägarandel i Inwido uppgår till 95%, tillskjuter ca 35 MNOK i samband med de planerade förvärven.
 
Inwido har även under hösten 2006 förvärvat tre irländska distributionsbolag inom fönster och dörrar, Carlson & Company Ltd, Carlson Contracts Ltd och Dansk Window Systems Ltd. Därmed är Inwido idag en av Europas största aktörer som totalleverantör av fönster och dörrar.
 
- Vår storlek gynnar våra kunder såväl genom vår förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga priser som kapacitet och kompetens att snabbt ta fram kundanpassade lösningar, säger Sven-Gunnar Schough.
 
Omsättningen för Inwido beräknas 2006 uppgå till ca 4 mdr kr proforma, justerat för tilläggsförvärv under 2006. Rörelseresultatet (EBITA) för årets första nio månader var 284 Mkr och koncernen kommer efter de planerade norska förvärven att ha ca 3 100 anställda.
 
Förvärven av de norska bolagen villkoras av godkännande av de norska konkurrensmyndigheterna.
 
Inwido har under 2006 genomfört 14 tilläggsförvärv. De förvärvade bolagens omsättning uppgår sammanlagt till 1 200 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) till ca 110 Mkr. Inwido har erlagt motsvarande 715 Mkr (skuldfritt värde) för dessa förvärv under 2006.
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-520 40 25
Sven-Gunnar Schough, VD Inwido, 070-602 34 78
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39