Haendig säljer verksamhet i Finland

2006-08-18

Ratos helägda dotterbolag Haendig överlåter träbearbetningsverksamheten inom sitt finska dotterbolag Penope till verksamhetens ledning.
 
Efter Haendigs och Penopes försäljning av den gemensamma Hitachi-agenturen till Hitachi 2004 har de potentiella synergierna mellan företagens verksamheter minskat väsentligt. Försäljningen av Penopes träbearbetningsverksamhet, som genomförs som en inkråmsaffär i januari 2007, är därför ett naturligt steg. Affären resulterar i en mindre realisationsförlust för Haendig men innebär att ett kapital i storleksordningen 20 Mkr frigörs. I samband med affären erhåller Penopes företagsledning en option att senast i september 2007 förvärva rörelsefastigheten i Lahti till etablerat marknadsvärde på cirka 25 Mkr. Träbearbetningsverksamheten omsatte förra året ca 100 Mkr vilket motsvarar två tredjedelar av Penopes hela omsättning 2005.
 
- Haendigs affärsidé baseras på att betjäna byggvaruhandeln med starka varunamn gentemot såväl proffs- som GDS-kunder, säger Haendigs VD Thomas Holmgren. Träbearbetnings­verksamheten inom Penope är i detta perspektiv verksamhetsfrämmande. Det känns därför som en naturlig lösning att överlåta verksamheten till företagets ledning som är väl förtrogen med såväl organisationen som kundbasen.
 
Haendig är aktiv ägare av små och medelstora handelsbolag med inriktning mot "gör-det-själv" och proffsmarknaden i Norden. I koncernen ingår dotterbolagen HDF-Bolagen, Hafa, Westerbergs Badrum, Duri, Lundbergs Produkter, HDF Gyttorp Jakt och Sven Svenssons. Haendig omsatte 2005 ca 1 290 Mkr och uppvisade ett resultat före skatt om 32 Mkr.
 
För ytterligare information:
Thomas Holmgren, VD Haendig, 0705-736 700
Stig Karlsson, Senior Investment Manager Ratos, 070-641 13 45
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39