Haendig säljer fastigheter frigör 75 Mkr

2006-06-26

Ratos helägda dotterbolag Haendig säljer sina lager- och kontorsfastigheter i Halmstad, Mölndal och Örkelljunga och frigör därmed 75 Mkr.
 
-          Haendigs affärsidé baseras på att betjäna byggvaruhandeln med starka varunamn gentemot såväl proffs- som GDS-kunder, säger Haendigs koncernchef VD Thomas Holmgren. Det kapital som tidigare bundits i våra fastigheter kan vi nu istället investera i denna kärnverksamhet.
 
Försäljningen av lager- och kontorsfastigheterna ger en realisationsvinst före skatt om 14 Mkr. I samband med försäljningen ingår Haendig ett hyresavtal med köparen, Skandrenting, på åtta år. Försäljningen och det nya hyresavtalet får endast en marginell effekt på koncernens löpande resultat efter skatt.
 
Haendig är aktiv ägare av små och medelstora handelsbolag med inriktning mot "gör-det-själv" och proffsmarknaden i Norden. I koncernen ingår dotterbolagen HDF-Bolagen, Hafa, Westerbergs Badrum, Duri, Lundbergs Produkter, HDF Gyttorp Jakt, Sven Svenssons samt Penope. Haendig omsatte 2005 ca 1 290 Mkr och uppvisade ett resultat före skatt om 32 Mkr.
 
 
För ytterligare information
Thomas Holmgren, VD Haendig, 0705-736 700
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39