Haendig säljer HDF-Bolagen

2006-11-28

Haendig har idag ingått avtal med Edw. H Thomée i Malmö om en försäljning av HDF-Bolagen.
 
Haendig har under det senaste året genomfört en kraftig koncentration av sin verksamhet. Efter försäljningen av HDF-Bolagen blir koncernens inriktning på starka egna varumärken till bygghandeln och "gör-det-själv-sektorn" tydlig.
 
-    Vi koncentrerar oss nu på de starka varumärkena HAFA, Westerbergs, Duri, Lundbergs samt Sven Svenssons, säger Haendigs VD Thomas Holmgren. Med dessa verksamheter planerar vi att fortsätta växa i första hand inom Norden.
 
Thomée kommer tillsammans med HDF-Bolagen bli en stark aktör i Norden med en omsättning på drygt 850 Mkr. I en bransch där behovet av rationell och effektiv varuhantering är stort stärks nu de båda bolagens konkurrenskraft.
Genom försäljningen av HDF-Bolagen, som har en omsättning på 320 Mkr, kommer Haendig att frigöra drygt 100 Mkr. I övrigt har parterna kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för affären.
 
Haendig, som till 100% ägs av Ratos, är en aktiv ägare av handelsbolag med inriktning mot starka egna varumärken till den nordiska bygg- och "gör-det-själv"-handeln. Koncernen består efter pågående avyttringar av dotterbolagen Hafa Bathroom Group (med varumärkena Hafa samt Westerbergs), Duri, Lundbergs Produkter och Sven Svenssons. Haendig omsatte år 2005 ca 1 290 Mkr och uppvisade ett resultat efter skatt om 32 Mkr.
 
 
För ytterligare information:
Stig Karlsson, Senior Investment Manager Ratos, 070-641 13 45
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Thomas Holmgren, VD Haendig, 0705-736 700