Haendig koncentrerar sin verksamhet

2006-11-02

Haendig säljer marknadsledande HDF Gyttorp Jakt till familjen Gylls bolag Förvaltnings AB Segersta.
 
Haendig har under det senaste året påbörjat en koncentration av sin verksamhet. HDF Gyttorp Jakt tillhör inte Haendigs kärnverksamhet. Genom dagens affär kommer HDF Gyttorp Jakt istället in i en mer renodlad industriell miljö.
 
-       Haendig koncentrerar sin verksamhet som leverantör av starka varumärken till GDS-sektorn i Norden, säger Haendigs VD Thomas Holmgren. Det är därför ett naturligt steg att Segersta via bolag förvärvar HDF Gyttorp Jakt. Familjen Gyll besitter ett gediget intresse för branschen som helhet och äger redan Nordens enda tillverkare av sportskytte- och jaktammunition - Gyttorp Cartridge.
 
HDF Gyttorp Jakt har en omsättning på ca 77 Mkr med god lönsamhet. Haendigs bolag HADAB kommer även framöver, via sk tredjepartslösning, sköta HDF Gyttorp Jakts ekonomi, logistik och IT.
 
Haendig är en aktiv ägare av små och medelstora handelsbolag med inriktning mot de Nordiska GDS- och proffs­marknaderna. I koncernen ingår dotterbolagen HDF-Bolagen, Hafa, Westerbergs Badrum, Duri, Lundbergs Produkter och Sven Svenssons. Haendig omsatte 2005 ca 1 290 Mkr och uppvisade ett resultat före skatt om 32 Mkr.
 
Förvärvet av HDF Gyttorp Jakt sker via Segerstas dotterbolag Segy AB. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpeskillingen. Tillträde är beräknat till den 1 november.
 
-       I och med förvärvet kommer Segersta i kontroll av det starka varumärket Gyttorp. Gyttorp står för tradition och kvalitet. Vår avsikt är att vara en drivande kraft inom jakt- och sportskyttemarknaden och ser förvärvet som ett led i att ytterligare stärka relationerna med marknaden, jägar- och sportskytte­organisationer samt bolagets alla kunder, säger Robert Gyll, VD Förvaltnings AB Segersta.
 
 
För ytterligare information:
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Stig Karlsson, Senior Investment Manager Ratos, 070-641 13 45
Thomas Holmgren, VD Haendig, 0705-736 700