Delårsrapport januari-september 2006

2006-11-10

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS kl 10.00, tel nr 08-505 201 14 (OBS! Riktnummer måste slås)
 
  •        Resultat före skatt 1 683 (1 589) Mkr
  •        Vinst per aktie 7,17 kr (7,89)
  •        Fortsatt mycket stark utveckling i portföljbolagen
  •        Perlos Healthcare och Jøtul nya innehav
  •        Ratos-aktiens totalavkastning +56%
  •        Refinansiering i Hägglunds Drives efter periodens slut
  •        Beslut fattat om förberedelse för börsnotering av Lindab
 
 
Stockholm den 10 november 2006
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63