Delårsrapport jan-sep 2006 från Ratos den 10 november

2006-11-06

Den 10 november publicerar Ratos sin delårsrapport för januari-september 2006.
 
  • Rapporten beräknas offentliggöras kl 8.30.

  • Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se.

  • Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 201 14 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. OH-bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.

  • Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ratos.se.
 
 
För frågor vänligen kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63