Camfil Farr expanderar

2006-06-01

Luftfilterföretaget Camfil Farr har förvärvat IF Luftfilter AB (IF) och samtidigt ingått en principöverenskommelse om att förvärva sin tyska samarbetspartner inom gasturbin- och kraftverksfilter - Kaefer-Raco Engineering GmbH.
IF och Kaefer-Raco omsätter tillsammans ca 460 Mkr och har totalt ca 200 anställda. Den samman­lagda köpeskillingen för de båda bolagen uppgår till ca 230 Mkr.
 
Förvärvet av IF innebär att såväl Camfil Farrs som IFs nordiska kunder erbjuds ett bredare produkt­sortiment och en förstärkt försäljnings- och serviceorganisation. Camfil Farr, som under de senaste åren växt kraftigt i Nordamerika och i Asien, förstärker genom förvärvet sin nordiska hemmabas.
 
Kaefer-Raco och Camfil Farrs dotterbolag Camfil Industrifilter i Borås har sedan 2002 samarbetat inom områden som utveckling och produktion. Skapandet av den nya divisionen Camfil Farr Power Systems är en naturlig utveckling av detta samarbete.
 
- För Camfil Farr innebär de två förvärven att vi stärker vårt produktsortiment inom industri­filtermarknaden, säger Camfil Farrs VD Alan O'Connell. Båda förvärven har en tydlig industriell logik som utöver sortimentsförstärkningen innebär en ökad närhet till kund och en större bas för fortsatt forskning och produktutveckling.
 
Camfil Farr-koncernen, med huvudkontor i Trosa, är världens ledande luftfilterföretag och finns representerat med dotterbolag och återförsäljare i Europa, Nordamerika och Asien. Camfil Farr omsätter drygt 3 miljarder SEK och har 2 700 anställda varav 370 i Sverige.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Johan Ryrberg, vVD och CFO Camfil Farr-koncernen, 070-538 76 70