Atle Industri säljer Ekmaninnehav

2006-10-27

Atle Industri säljer sitt innehav i handelsföretaget Ekman till de Ekmanska stiftelserna och familjen Ekman. Affären resulterar i en exitförlust för Atle Industri om ca 10 Mkr.
 
Ekman, som marknadsför, säljer och distribuerar massa- och pappersprodukter över hela världen, omsatte förra året 5 712 Mkr och gjorde en förlust före skatt om 6 Mkr efter omstrukturerings­kostnader. 
 
Innehavet, som motsvarar ca 38% av röster och kapital i Ekman, ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda (50/50) Atle Industri som har till uppgift att utveckla ägda bolag och därefter vid lämpligt tillfälle finna nya ägare till desamma.
 
Affären ger Atle Industri en intäkt om ca 70 Mkr varav en mindre del utgörs av en tilläggsköpeskilling. För Ratos del resulterar försäljningen av Ekmansposten i en exitförlust om ca 5 Mkr.
 
 
För ytterligare information:
Hans Åke Norås, VD Atle Industri, 0703-280 280
Thomas Mossberg, vVD Ratos, 08-700 17 44
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39