Arcus Gruppen koncen­trerar verksamheten

2006-12-07

Arcus Gruppen säljer sin verksamhet Arcus Kjemi till norska Pemco AS, som äger 100% av Kemetyl Group AS, för ett skuldfritt värde (Enterprise Value) om 112 MNOK. Vidare har försäljningen av rektifikationsanläggningen i Hamar slutförts.
 
- Arcus Kjemi säljer alkohol- och isopropanolbaserade produkter för teknisk och medicinsk verksamhet - något som inte ingår i Arcus Gruppens kärnverksamhet, säger Arcus Gruppens VD, Jan Tore Føsund. Det är därför glädjande att vi genom dagens avtal hittat en ny naturlig hemvist för bolaget och dess anställda.
 
Arcus Kjemis verksamhet, som är koncentrerad till Vestby och Halden strax utanför Oslo, förväntas omsätta omkring 300 MNOK 2006.
 
Arcus Gruppen har även slutfört försäljningen av rektifikationsanläggningen i Hamar. Sammantaget beräknas avyttringarna ge Arcus Gruppen en reavinst om ca 7 MNOK och ett likviditetstillskott om ca 140 MNOK.
 
Försäljningarna skall ses mot bakgrund av Arcus Gruppens strategi att fokusera på tillverkning, marknadsföring och distribution av gruppens starka varumärken på den nordiska vin- och spritmarknaden. Bland företagets mer kända varumärken finns Linie Aquavit, Braastad Cognac och Vikingfjord Vodka.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Jan Tore Føsund, VD Arcus-Gruppen,+47-22-97 56 59
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 0703-99 62 39