Alimak Hek köper uthyrningsverksamhet i Australien

2006-07-11

Ratos innehav Alimak Hek har förvärvat Australiens ledande uthyrnings­verksamhet Conrent från Coates Hire Limited. Genom förvärvet positionerar sig Alimak Hek som Australiens ledande aktör inom verksamheterna byggnads­hissar, industrihissar och byggnadsplattformar.
 
- Tillväxt inom uthyrningsverksamheten är ett viktigt inslag i vår globala strategi, säger Alimak Heks koncernchef Petter Arvidson. Eftersom Australien är en av våra viktigaste tillväxtmarknader är detta förvärv ett utmärkt sätt för oss att ytterligare stärka våra positioner där.
 
Alimak Hek är världsledande inom utveckling, tillverkning, uthyrning och försäljning av kuggstångs­driven utrustning för vertikala transporter - byggnadshissar, industrihissar och plattformar, för kunder inom bygg-, offshore- och allmän industri. Antalet anställda är ca 750 och år 2005 uppgick omsätt­ningen proforma till ca 1,3 miljarder kronor. Bolaget ägs gemensamt av Ratos och 3i (50/50).
 
Conrent hyr ut och installerar byggnadshissar och arbetsplattformar till framförallt byggbranschen. Den förvärvade verksamheten omsätter ca 15 MAUD (ca 80 Mkr) och har omkring 50 anställda.
 
Inkråmsaffären, där Alimak Hek betalar 16,4 MAUD (ca 88 Mkr), omfattar alla uthyrningstillgångar, pågående kontrakt, bokade order, tillhörande lager och utrustning liksom Conrents varumärke. Även personal verksam inom försäljning, montering och service följer med till Alimak Hek. Affären kräver inga tillskott av medel från Alimak Heks ägare.
 
- Australien är en viktig tillväxtmarknad för Alimak Hek. Genom detta förvärv stärker vi ytter­ligare Alimak Heks position som en världsledande leverantör av byggnadshissar, industrihissar och byggnadsplattformar, säger Leif Johansson, Senior Investment Manager på Ratos och medlem av Alimak Heks styrelse.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-520 40 25
Petter Arvidson, VD Alimak Hek, 070-590 59 31
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39