Alimak Hek gör förvärv

2006-01-16

Ratos intressebolag Alimak Hek förvärvar tillverkningen av byggnadshissar och industrihissar från Champion Elevators, en USA-baserad tillverkare med en omfattande eftermarknadsverksamhet, för motsvarande 185 Mkr. Genom förvärvet stärker Alimak Hek sin position i USA.
Champion Elevators kunder finns inom byggnadsindustrin och olika industrisegment, bland annat offshore, raffinaderi och kraft. År 2005 genererade den förvärvade verksamheten med 70 anställda cirka 150 Mkr i försäljning.
 
- I och med förvärvet av Champion stärker vi våra positioner inom vår kärnverksamhet både globalt och på USA-marknaden, säger Alimak Heks koncernchef Petter Arvidson. Särskilt viktig för våra amerikanska kunder är den utökade eftermarknadsservice vi nu kommer att kunna erbjuda.
 
Förvärvet, som är ett inkråmsförvärv, omfattar Champions tillverkningsenheter, alla inventarier, lager, varumärket Champion, samt personalen som arbetar med tillverkning, försäljning och eftermarknad. Efter förvärvet har Alimak Hek tillverkningsenheter i USA, Sverige och Holland.
 
Förvärvet av Champion Elevators beräknas redan innevarande år bidra positivt till Alimak Hek-koncernens resultat före skatt.
 
Alimak Hek är en global, ledande tillverkare av byggnadshissar, industrihissar och byggnadsplatt­formar för både temporära och permanenta installationer. 2005 omsatte koncernen omkring 1,1 miljarder kronor. Ratos ägarandel i Alimak Hek uppgår till 50%.
 
För ytterligare information
Petter Arvidson, VD Alimak Hek, 070-590 59 31
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-520 40 25
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39