Nytt steg i Ratos planerade investering i Perlos Healthcare

2006-08-15

Ratos förvärv av 78% i Perlos Healthcare har idag tagit ett steg vidare då Ratos ingått ett slutligt köpeavtal med samtliga berörda parter. Affären är förväntad att slutföras mot slutet av året efter att godkännande från berörda konkurrens­myndigheter erhållits och övriga villkor i köpeavtalet uppfyllts.
 
Det skuldfria värdet (Enterprise Value) av Perlos Healthcares verksamhet är i avtalet bestämt till ca 615 Mkr. Likviden kommer att betalas kontant. 
 
Ratos investering i det nybildade holdingbolaget Perlos Healthcare kommer som högst att uppgå till 280 Mkr i eget kapital. Perlos Healthcares ledning kommer att förvärva ca 2% i bolaget och Perlos OY avser att stå kvar med en ägarandel om 20%.
 
Perlos Healthcares nettoförsäljning uppgick 2005 till drygt 480 Mkr.