Bokslutskommuniké 2005 från Ratos den 23 februari

2006-02-21

Den 23 februari publicerar Ratos sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2005.
  • Rapporten beräknas offentliggöras ca kl 08.30.
  • Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se.
  • Klockan 10.00 presenteras bokslutet av VD Arne Karlsson på Drottninggatan 2, Stockholm och samtidigt via telefonkonferens. Anmälan om närvaro görs till Helena Jansson, tel nr 08-700 17 77 eller e-post hj@ratos.se, senast den 22 februari kl 16.00. Den som önskar deltaga per telefon ringer 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. OH-bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.
  • Telefonkonferensen finns även i efterhand att tillgå på www.ratos.se.
För frågor vänligen kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63