Atle Industri säljer Pressmaster

2006-08-15

Atle Industri säljer sitt helägda dotterbolag Pressmaster till Albin Invest för 45 Mkr. Affären resulterar i en exitvinst för Atle Industri om 21 Mkr.
 
Pressmaster, som tillverkar och marknadsför verktyg för kontaktpressning, omsatte förra året 79 Mkr och gjorde ett rörelseresultat (EBITA) om 5 Mkr. 
 
Bolaget ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda (50/50) Atle Industri som har till uppgift att utveckla ägda bolag och därefter vid lämpligt tillfälle finna nya ägare till desamma. För Ratos del resulterar försäljningen av Pressmaster i en exitförlust om 4 Mkr.
 
- Pressmaster har under de 10 år bolaget ägts av Atle Industri utvecklats väl - mycket tack vare goda insatser av bolagets ledning, säger Atle Industris VD Hans Åke Norås. Jag är övertygad om att denna utveckling kommer att kunna fortsätta tillsammans med Albin Invest, som är en långsiktig ägare till bolaget.
 
Albin Invest är ett privatägt investmentbolag med säte i Göteborg. Bolaget har ägarintressen i onoterade bolag inom verkstadsindustrin och telekom.
 
För ytterligare information:
Hans Åke Norås, VD Atle Industri, 0703-280 280
Thomas Mossberg, vVD Ratos, 08-700 17 44
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39