Atle Industri säljer Tempcold

2006-04-07

Atle Industri säljer sitt helägda dotterbolag Tempcold till handelsföretaget Ahlsell för 105 Mkr. Affären resulterar i en exitvinst för Atle Industri om 22 Mkr (enligt IFRS).
Tempcold, som marknadsför ett heltäckande sortiment av kylkomponenter, omsatte förra året 336 Mkr och uppvisade ett justerat rörelseresultat om drygt 9 Mkr. Under årets första kvartal har verksamheten utvecklats väl och 2006 års resultat förväntas bli väsentligt högre än föregående år.
 
Bolaget ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda (50/50) Atle Industri som har till uppgift att utveckla ägda bolag och därefter vid lämpligt tillfälle finna nya ägare till desamma. I Atle Industri finns härefter fem helägda samt ett delägt (38%) bolag.
 
-    Hos Ahlsell kommer Tempcold in i ett stort och väletablerat nordiskt handelsföretag. Ahlsells distributionskanaler och logistikkunnande kommer definitivt att gynna Tempcolds kunder och anställda som också kommer få nytta av de synergieffekter som affären väntas ge upphov till, säger Atle Industris VD Hans Åke Norås.
 
Ahlsell är ett ledande nordiskt handelsföretag som erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS.
 
Affären förutsätter berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
För ytterligare information:
Hans Åke Norås, VD Atle Industri, 0703-280 280
Thomas Mossberg, vVD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39