Ratos säljer Tornet

2005-12-23

Ratos har idag ingått avtal med Fabege om att sälja sitt innehav i Tornet för drygt 1,2 Mdr kr, motsvarande 146 kronor per Tornet-aktie. Försäljningen beräknas genomföras under januari månad.
I december 2003 förvärvade Ratos (40%) tillsammans med Lehman Brothers Real Estate Partners ("LBREP") (60%) 82,4 % i Tornet genom det gemensamt ägda bolaget LRT Acquisition. Ratos har tillsammans med LBREP förändrat Tornets strategi och Tornet har under de senaste arton månaderna koncentrerat sitt fastighetsbestånd till Stockholm, Göteborg och Malmö.
 
Överlåtelsen sker genom att Ratos och LBREP säljer LRT Acquisition. Ratos exitvinst, beräknad på det bokförda värdet av innehavet i LRT Acquisition per den 30 september 2005 och justerad för den utbetalning som erhölls i samband med Tornets nedsättning av aktiekapitalet i oktober 2005, beräknas uppgå till knappt 800 Mkr. Den slutliga exitvinsten kommer bland annat att påverkas av Ratos resultatandel från LRT-koncernen för fjärde kvartalet 2005. Investeringen har givit en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) om 70 %.
 
Försäljningen är bland annat villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande. Fabege har även åtagit sig att senast 21 dagar efter att denna affär slutförts lämna ett erbjudande om 146 kr per aktie till Tornets övriga aktieägare.
 
 
För ytterligare information
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 (0703 79 79 79, efter kl. 13.00)
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39