Ratos säljer Martinsson

2005-03-09

Ratos har idag tecknat avtal om försäljning av hela sitt 50-procentiga innehav i IT-infrastruk­turföretaget Martinsson till Atea. Affären ger Ratos en intäkt om ca 113 Mkr.
Ratos ursprungliga investering i Martinsson genomfördes 2001 i samband Ratos och 3i:s gemen­samma förvärv av Atle. Sedan 2001 har Martinsson fortsatt stärkt sin position som rikstäckande leverantör av tjänster och produkter avseende IT-infrastruktur bl a genom förvärvet av IMS under 2002. Martinsson har idag ca 600 anställda. Omsättningen uppgick 2004 till 1 500 Mkr (1 250) och resultatet före skatt var 26 Mkr (9). 
 
-  Martinsson har uppvisat en imponerande utveckling under ytterst ogynnsamma marknads­förhållanden, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson. Martinsson och Atea kompletterar varandra väl och dagens affär skapar därför goda möjligheter att långsiktigt växa och utveckla konkurrens­kraftiga alternativ för sina kunder.
 
Dagens affär, som är villkorad av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter, innebär ett exit­resultat för Ratos om -16 Mkr (-4 Mkr före IAS/IFRS-anpassning). Den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR) på investeringen i Martinsson har varit negativ.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 63