Ratos köper norska Arcus-Gruppen

2005-07-12

Ratos har idag träffat avtal om att förvärva 85% av Norges ledande vin- och spritleverantör Arcus-Gruppen. Bland Arcus-Gruppens mer kända varumärken finns Linie Aquavit, Løiten, Braastad Cognac och Vikingfjord Vodka. Medinves¬terare är en av bolagets tidigare ägare HOFF Norske Potetindustrier BA ("HOFF") med knappt 10% och ledningen med drygt 5%. Ratos investering uppgår till 434 MNOK (ca 520 Mkr).
Arcus-Gruppen bildades 1996 på initiativ av den norska staten. Gruppen tog då över produktion, import/export samt nationell distribution av vin och sprit från det statliga Vinmonopolet. 1998 fattade Stortinget beslut om att Arcus-Gruppen skulle privatiseras och senare sålde staten bolaget till Sucra AS, ett konsortium bildat av Jensen Invest med danska huvudägare, tyska Berentzen Gruppe samt ett antal mindre norska investerare. En av dessa norska investerare är HOFF som har sitt ursprung i Brenneriernes Forening som bildades 1879 för att organisera de norska böndernas bränneri­verksamhet. HOFF kommer att kvarstå som ägare och även utöka sitt engagemang i samband med dagens affär.
 
Idag är verksamheten organiserad i tre affärsområden; Arcus Beverages, Vectura och Arcus Kjemi. Det största området, Arcus Beverages, producerar, importerar, tappar, marknadsför och säljer vin och sprit. Enheten står för knappt 40% av Vinmonopolets inköp av sprit och har en motsvarande andel vad avser vin om 14%. 2004 sålde Arcus Beverages 6,8 miljoner liter sprit och 8,1 miljoner liter vin, varav exporten var 3,1 miljoner liter sprit och vin. Vectura är Norges ledande logistikföretag för alkoholhaltiga drycker medan Arcus Kjemi tillverkar, importerar och säljer alkohol- och isopropanol­baserade produkter i Norge och Sverige. 
 
2004 omsatte Arcus-Gruppen 2 075 MNOK exklusive skatter och avgifter och visade ett resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) om 77 MNOK. Sedan privatiseringen har Arcus-Gruppens intäkter vuxit med drygt 17% medan marknaden som helhet vuxit med drygt 8%. Bruttomarginalen har kontinu­erligt förbättrats och uppgår idag till drygt 50%. Sammantaget har Arcus-Gruppen ca 560 anställda. Företagets största produktionsanläggning ligger centralt i Oslo. Därtill finns produktions­anläggningar i Hamar och i Halden. Priset för hela Arcus-Gruppen (s k Enterprise Value) uppgår till ca 820 MNOK.
 
- Arcus-Gruppen har byggt och utvecklar kontinuerligt några av Nordens starkaste varumärken, säger Ratos VD Arne Karlsson. Ratos tidigare erfarenheter från Norge, bl a genom våra investeringar i Dynal Biotech och Bluegarden, är mycket positiva. Vi ser nu fram emot att få fortsätta utveckla Arcus-Gruppens verksamhet tillsammans med HOFF, som har en nära anknyt­ning till bolagets historia och flera av dess varumärken.
 
- I Ratos får vi en ägare som fokuserar på vår verksamhet och Arcus-Gruppens vidareutveckling, säger Arcus-Gruppens VD Peter Wesenberg. Vår gemensamma ambition är att verkställa vår fastlagda strategi att fortsätta växa på de nordiska marknaderna.
 
Förvärvet förutsätter berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Peter Wesenberg , VD Arcus-Gruppen, +47 905 23 970, +47 22 97 56 56
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39