Ratos köper Anticimex

2005-12-06

 

  • Ratos köper Anticimex från Nordic Capital Fond IV för 1 648 Mkr
  • Ratos investering kommer att uppgå till mellan 600 och 750 Mkr i eget kapital
  • Anticimex, som är Nordisk marknadsledare inom skadedjurskontroll, beräknas omsätta 1 250 Mkr 2005 (1 159 Mkr 2004)
  • Anticimex vinst före finansiella poster och goodwillavskrivningar (EBITA) beräknas bli 120 Mkr 2005 (92 Mkr 2004)
 
Anticimex, som grundades 1934, har under de senaste 20 åren breddat sin verksamhet från skadedjurs­kontroll till att omfatta ett brett tjänstesortiment med målet att skapa sunda och hälso­samma inomhusmiljöer för både företag och privatpersoner. Satsningen på nya verksamheter har resulterat i en årlig tillväxt om 10%. Koncernen har även vuxit geografiskt och finns idag represente­rad i Norden, Tyskland och Holland. Tillsammans med bolagets 33 franchisetagare har man 1,5 miljoner kunder, 100 kontor och 1 400 anställda. Verksamheten är organiserad i tre verksam­hetsområden - byggnadsmiljö, skadedjurskontroll och hygien. Anticimex VD, Peter Carrick, kommer att kvarstå i sin nuvarande roll och avser att, tillsammans med övriga medlemmar av företagsled­ningen, investera i Anticimex tillsammans med Ratos.
 
- Vi ser mycket positivt på Anticimex framtida tillväxtmöjligheter, säger Ratos VD Arne Karlsson. De senaste årens tillväxt kommer i hög grad från det breddade tjänsteutbudet gentemot fastighets- och egnahemsägare och livsmedelssektorn. Vi bedömer att Anticimex har goda förutsättningar att fort­sätta växa mot dessa och även andra kundgrupper med såväl existerande som ett utökat tjänste­utbud.
 
- Under de senaste åren har vi arbetat med att integrera verksamheterna utanför Norden, säger Anticimex VD Peter Carrick. Nu är koncernstrukturen på plats och vi är fokuserade på att vidare­utveckla vårt kunderbjudande i såväl Norden som i övriga Europa.
 
Överlåtelsen är villkorad av berörda myndigheters godkännande. Finansieringsstrukturen i Ratos investering fastställs slutligen i samband med closing.
 
För mer information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Peter Carrick, VD Anticimex, 08-517 633 00
Gunilla Carlsson, Informationschef Anticimex, 0708-733 830