Ratos årsredovisning 2004 offentlig

2005-03-11

Ratos årsredovisning för 2004 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i webbaserad form och pdf-format. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare som har begärt att få denna information.
 
Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 12-13.
 
Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 6 april 2005 kl.17.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.
 
 
För ytterligare information
Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 63