Superfos säljer Superfos Pharma

2005-12-14

Ratos intressebolag Superfos säljer divisionen Pharma till Gerresheimer Group GmbH för EUR 53m.
Superfos Pharma, som är en av Europas ledande leverantörer av plastförpackningar till läkemedels­industrin, svarade för ca 7% av Superfos-gruppens totala omsättning om 344 MEUR 2004. Likviden från försäljningen avses i huvudsak att användas för amorteringar.  
 
Efter avyttringen av Pharma kommer Superfos-gruppen att fokusera på att ytterligare stärka sin position som Europas ledande leverantör av formsprutade plastförpackningar för såväl livsmedel som andra produkter. Fokus ligger på att ytterligare stärka koncernens marknadsposition i Europa och USA.
 
 
För ytterligare information
Thomas Mossberg, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 45
Kim Andersen, CEO Superfos Industries, +45 59 11 11 10