Samarbetsavtal i Norge

2005-09-06

De två senaste åren har Ratos etablerat en ordentlig plattform på den norska marknaden. Under första halvåret 2005 var projektflödet i Norge t o m större än det svenska. Sedan 1999 har Ratos gjort tre investeringar i Norge - Dynal Biotech, Bluegarden och nyligen Arcus Gruppen - där Dynal också avyttrats med god vinst. För att ytterligare förstärka satsningen på Norge har Ratos nu tecknat ett samarbetsavtal med advokat Henning Øglænd, advokatfirman DLA Nordic.
Henning Øglænd kommer att fungera som Ratos representant i Norge och kommer, genom sitt omfattande nätverk, att fortsätta arbetet med att identifiera investerings-, tilläggsförvärvs- och exitmöjligheter i Norge för Ratos räkning. Henning Øglænd, som själv redan idag sitter i två styrelser i Ratos innehav, kommer även att rådgiva Ratos vad avser lämpliga norska styrelseledamöter i portföljbolagen.
 
-    Norge är en oerhört spännande private equity-marknad som passar ett bolag med Ratos profil utmärkt. Vi har de senaste åren haft ett omfattande affärsflöde från Norge, mycket tack vare Henning Øglænd. Det är glädjande att nu kunna formalisera samarbetet med Henning, som har ett fantastiskt nätverk inom norskt närings- och samhällsliv, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson.
 
Henning Øglænd kommer liksom hittills att i de enskilda projekten och innehaven samarbeta med Ratos investeringsansvariga. Ratos kommer alltså inte att anställa egen personal i Norge.
 
Parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet i Norge kommer Ratos att inleda en motsvarande systematisk uppbyggnad av närvaron i Danmark och Finland.
 
-    Liksom i Norge kommer detta arbete att ta två-tre år att genomföra, men därefter skall vi på allvar kunna leva upp till vår målsättning att ha Norden som hemmamarknad, säger Arne Karlsson.
 
Ratos representationskontor i Oslo kommer att finnas i DLA Nordics lokaler på Olav Vs gate 4, Oslo.
 
För ytterligare information
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Henning Øglænd, +47 419 16 621